Artikeln publicerades 22 september 2023

Medborgarundersökningen 2023 - Gör din röst hörd!

Bild på grupp av människor med frågan "är du utvald"

Nu startar insamlingen till SCB:s medborgarundersökning där 1000 slumpvis utvalda Bergsbor över 16 år får chansen att beskriva hur man ser på kommunen. Detta ger våra politiker ett bra underlag till prioriteringar och att kunna fatta bra beslut.

I årets omgång deltar totalt 162 kommuner som vi kommer att kunna jämföra oss med.

Många av frågorna används som indikatorer på hur vi arbetar mot våra långsiktiga och övergripande inriktningsmål i kommunen. Det är givetvis frivilligt att delta, men beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar.

Undersökningen går att besvara antingen på pappersenkät eller via webben. Webbenkäten går även att besvara på engelska och pappersenkäten finns även på arabiska.

För deltagarna i undersökningen finns en sida på SCB:s webbplats där man kan hitta länk till inloggningen för webbenkäten, information på andra språk och vanliga frågor och svar https://www.scb.se/med/ Länk till annan webbplats..

Om du som fått enkäten har fler frågor kan du kontakta SCB på 010-479 69 30

Sista svarsdag

Svaren ska vara SCB tillhanda den 7 november, då stänger insamlingen. Detta innebär att postenkäter måste postas senast den 3 november. Sista dag att besvara enkäten på webben är 7 november, kl. 13.00.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistiken kommer finnas hos din kommun i december 2023 och publiceras på sidan för SCB:s medborgarundersökningar Länk till annan webbplats. och i SCB:s statistikdatabas Länk till annan webbplats. i mitten av december 2023.