Artikeln publicerades 17 oktober 2023

Omfördelning av budget ger extra stöd till föreningars aktiviteter

tjejer som sitter på en avbytarbänk och lyssnar på en ledare

Två gånger om år har kommunens föreningar möjlighet att söka bidrag, för fysiska och sociala aktiviteter, ur det kommunala aktivitetsstödet. Under 2023 har kommunens föreningar sökt stöd för rekordmånga deltagartillfällen, vilket gör att Utvecklingsutskottet nu beslutar att omfördela pengar inom ordinarie budget.

Det kommunala aktivitetsstödet är en viktig intäkt och morot för de föreningar som anordnar ledarledda aktiviteter för de aktuella målgrupperna*. Aktiviteterna är i sin tur viktiga för deltagarna, både fysiskt och socialt, och omfattar allt från träning till gemensamma träffar för handarbete, kortspel och andra sociala aktiviteter.

Att föreningarna nu har sökt stöd för fler deltagartillfällen ser kommunen som en positiv indikation att föreningarna har kommit igång med sina aktiviteter igen efter pandemin – något som välkomnas av Bergs kommun.

Föreningarnas verksamheter är av stor betydelse för kommunens medborgare och när den budgeterade summan för det kommunala aktivitetsstödet 2023 inte räckte till beslutade därför Utvecklingsutskottet att göra en omfördelning inom ordinarie budget.

Drygt 50 000 kr har omfördelats från andra kommunala bidrag som inte sökts i samma omfattning som budgeterat, och de nyttjas nu för att täcka underskottet i aktivitetsstödet.

*Det kommunala aktivitetsstödet syftar till att stödja föreningens fysiska och sociala verksamheter bland medlemmar mellan 0 - 25 år, pensionärer, funktionshindrade samt nyanlända.

  • 2023 års budget för det kommunala aktivitetsstödet är 900 000kr.
  • Beslut och utbetalningar till alla berörda föreningar kommer inom kort.
Läs mer om de kommunala föreningsbidragen