Artikeln publicerades 20 oktober 2023

Nyheter från Vård- och socialnämndens sammanträde 18/10

Bild föreställande vårdpersonal och boende i ett av Bergs kommuns särskilda boenden.

Höjd bemanning på korttidsplatser

Vård- och socialnämnden beslutade på onsdagens sammanträde att öka grundbemanningen på kommunens korttids- och växelplatser till 0,74 per omsorgstagare/plats.

I driftsbudgeten för 2023 beslutades om en höjd grundbemanning på kommunens alla särskilda boenden till 0,65, men eftersom omsorgen på korttids- och växelplatser oftast kräver mer av verksamheterna i form av sjukvård och andra omvårdnadsresurser beslutades nu om en högre höjning på dessa.

Omfördelning av SÄBO-platser

Vård- och socialnämnden beslutade vidare att omfördela fyra SÄBO-platser från 1 januari 2024. Det handlar om fyra platser på Östgärde i Rätan, som flyttas till Treklövern i Åsarna och Myltblomman i Svenstavik.

Bakgrunden är att de fyra lägenheterna på Östgärde inte uppfyller moderna arbetsmiljökrav. Det konstaterades vid en arbetsmiljörond som genomfördes av arbetsgivare och skyddsombud i augusti i år. Det skulle krävas omfattande ombyggnationer för att åtgärda problemen, vilket fastighetsägaren inte anser är ett rimligt alternativ utifrån byggnadens ålder.

- Det handlar om badrummen, som inte har tillräcklig arbetsyta för att vår personal ska kunna hjälpa våra boende med rullstol eller andra hjälpmedel på ett sätt som är säkert, säger avdelningschef Ingrid Larsson. Våra fysioterapeuter har också bedömt att fallhöjden i duschen är för stor, vilket medför fallrisk för våra äldre.

Eftersom det idag finns lägenheter som väl uppfyller arbetsmiljökraven men som inte nyttjas ersätts lägenheterna på Östgärde med dessa. Det blir alltså ingen förändring av det totala antalet platser i äldreomsorgen.

- Förändringen kommer inte innebära någon omplacering av personal då vi har vakanser i nuläget, säger Ingrid Larsson. Däremot är några av lägenheterna idag uthyrda till pensionärer och vi kommer prata med dem och deras anhöriga kring vilka alternativ som finns i stället.

Bergsgården och Myltblomman blir Vallmogården

Vård- och socialnämnden beslutade i maj i år att slå samman verksamheterna Bergsgården och Myltblomman, och i samband med det behövs ett nytt gemensamt namn. Ett antal namnförslag har kommit in från personalen, och bland dessa valdes namnet Vallmogården utifrån att huset ligger på Vallmovägen.

Sammanslagningen pågår just nu, och det nya namnet tas formellt i bruk från 1 november i år.