Artikeln publicerades 3 november 2023

Språk- och kulturinventering

Gïele- jïh kultuvre-goerehtalleme

Evelina Solsten från Tåssåsens sameby matar en ren med lav. Bilden är tagen 2018.

Vi vill veta vilka nationella minoriteter, språkkompentenser och behov som finns inom Bergs kommun, Bïerjen tjïelte. Därför genomför vi en språk- och kulturinventering som pågår till och med 19 november.

Syftet med språk- och kulturinventeringen är att inventera vilka nationella minoriteter, språkkompetenser samt vilka behov som finns i Bergs kommun/Bïerjen tjïelte. Ditt svar är frivilligt, men när du som berörs av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk fyller i enkäten, hjälper du oss att vara ett aktivt samiskt förvaltningsområde.

Senast den 19 november kan du lämna ditt svar. Tack på förhand!

Språk- och kulturinventering, Gïele- jïh kultuvre-goerehtalleme