Artikeln publicerades 10 november 2023

Vi firar Läsguldet till vår Epa book club!

Britt-Inger Rörborn och Kristina Göransson tar emot priset Läsguldet 2023. Bilden är från nyhetssidan på Myndigheten för tillgängliga medier, https://www.mtm.se/om-oss/nyheter/ny-bokcirkel-for-epa-ungdomar-tilldelas-mtms-pris-lasguldet/

Britt-Inger Rörborn och Kristina Göransson tar emot priset Läsguldet 2023. Bilden är från nyhetssidan hos Myndigheten för tillgängliga medier, https://www.mtm.se/om-oss/nyheter/ny-bokcirkel-for-epa-ungdomar-tilldelas-mtms-pris-lasguldet/

Läsguldet, som delas ut av Myndigheten för tillgängliga medier, gick i år till vår Epa book club!

Läsguldet delas ut en gång per år sedan 2018. Priset uppmärksammar personer, organisationer eller institutioner som på ett kreativt, inspirerande och inkluderande sätt skapar möjlighet för personer med syn- eller läsnedsättning att läsa på sina villkor.

Juryns motivering:

"Med driv och engagemang arbetar specialläraren Kristina Göransson och folkbibliotekarien Britt-Inger Rörborn med gränsöverskridande nytänkande i bokcirkeln EPA book club. Med kreativitet och läslustig inställning har de lämnat sin trygga miljö och möter ungdomar där ungdomar är. Genom individuella anpassningar får Kristina och Britt-Inger skoltrötta, läsovana unga att läsa på sina villkor."

Vi sträcker på oss och faller in i de stående ovationerna av Epa book club och våra läsande ungdomar!