Artikeln publicerades 15 december 2023

Ungdomar trivs i Bergs kommun

Tre ungdomar står med händerna i luften. De står med ryggen mot kameran och ser mot solnedgången.

Som ett komplement till årets medborgarundersökning ville Bergs kommun ta reda på vad kommunens ungdomar tycker om att bo och leva här. Resultaten blev klart över förväntan.

— Vi gick ut med enkäten till ungdomar i årskurs 7–9 och gymnasiet, och bad dem svara på samma frågor som ställs i medborgarundersökningen till övriga invånare i Bergs kommun, berättar Maria Wikén, ungdomssamordnare i Bergs kommun. I princip alla ungdomar svarade på den. Vi följde också upp frågorna genom att samtala kring resultatet och bad ungdomarna själva reflektera kring varför resultaten såg ut som de gjorde.

Samtalen med ungdomarna gjordes under ungdomsdemokratidagen i november. Det är en dag som Bergs kommun har genomfört i mer än tio år tillsammans med Härjedalens kommun. Årets enkät och samtalen kring resultaten med ungdomarna har gett mersmak och enkäten kommer att utvecklas inför nästa år.

Svaren är över lag mycket positiva, och det som särskilt både sticker ut och gläder är att de allra flesta är nöjda med sitt liv och sitt boende i Bergs kommun.

— Enkäten och samtalen med ungdomarna ger oss politiker en insyn i hur man trivs med sitt liv i Bergs kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Therese Kärngard (S). Vi vet sedan tidigare att vuxna medborgare trivs i Bergs kommun, årets resultat visar att även våra ungdomar trivs här.

Resultaten från årets medborgarundersökning för både vuxna och ungdomar är en del av de indikatorer som kommunfullmäktige har beslutat ska ligga till grund för hur Bergs kommun följer utvecklingen inom kommunens sexton nya inriktningsmål.