Artikeln publicerades 31 januari 2024

2216 oanvända matavfallskärl i Berg, Bräcke och Härjedalen

Bild föreställande matavfall

Idag står 2 216 matavfallskärl hos permanentboende i tre av länets kommuner oanvända. I Berg handlar det om 901 stycken, i Bräcke 519 stycken och i Härjedalen 796 stycken oanvända kärl. Vatten och miljöresurs vill nu tillsammans med sina kunder förbättra sorteringen av matavfall.

- Tre av tio kärl står fortfarande oanvända. Det är ett slöseri med resurser att så många kärl inte används. Matavfallet kan göra nytta som biogödsel och biogas, restavfallet minskas och villaägarna kan dessutom spara pengar genom att inte behöva tömma sin restavfallstunna lika ofta, säger Robin Loo som är Avfallschef på Vatten och miljöresurs.

Från 1 januari 2024 är det obligatoriskt för alla att sortera ut sitt matavfall. Vatten och miljöresurs började införa sortering av matavfall i Berg och Härjedalen redan 2020 och sedan oktober 2022 har i stort sett alla permanentboende i Berg, Bräcke och Härjedalens kommuner matavfallskärl.

- Vi har en bra bit kvar innan matavfallet sorteras ut på en tillfredsställande nivå. Våra plockanalyser visar att cirka 30 procent av dagens restavfall egentligen är matavfall. Sorterades det rätt skulle det kunna rötas och omvandlas till biogödsel och biogas, fortsätter Robin.

I nuläget körs Bräckes matavfall till Härnösands Energi och miljö, Berg och Härjedalens matavfall körs till Ekogas i Gävle. En matavfallspåse, på cirka två kilo, räcker till att köra en biogasbil i fyra kilometer.

- Vi vill att sorteringen ska bli bättre och vi tror att kunskap är en viktig del. Till exempel finns fortfarande många som tror att matavfall blandas med restavfall vid hämtning eftersom de hämtas av samma bil, men det stämmer inte. Alla våra sopbilar har två olika insamlingsfack, ett för restavfall och ett för matavfall, säger Robin Loo.

Målsättningen är att fram till sista augusti ha halverat antalet oanvända kärl.

Fakta

2021 slängde ett genomsnittligt permanenthushåll i Berg, Bräcke och Härjedalen 1,67 kg matavfall i veckan i det gröna restavfallskärlet. Vilket är 86,84 kg per hushåll och år. Motsvarande siffra i Kristianstad är 0,15 kg per vecka, vilket motsvarar 7,92 kg på ett år.

Mer information finns på Vatten- och miljöresurs webbplats: vattenmiljoresurs.se/avfall-och-atervinning/matavfallsinsamling Länk till annan webbplats.