Artikeln publicerades 5 februari 2024

Är du tandläkare? Vi behöver dig i Myrviken!

Tandläkare undersöker patient

Sedan 2015 saknas en tandläkare i Oviksbygden, och med den stadigt växande befolkningen är behovet stort att kunna komplettera bygdens service med en klinik.

I norra delarna av Bergs kommun hittar du Oviken; en anrik bygd med ett femtiotal byar som sjuder av liv och rörelse! Här har du lika långt till fjällen som residensstaden Östersund och Storsjön ligger bara ett stenkast bort. I bygden hittar du även tätorten Myrviken som är en knutpunkt med service såsom hälsocentral, bygghandel, trädgårds- och foderbutik, mataffär, inredningsbutik, frisör, café, restaurang, mack och en hel del annat. I Myrviken finns även både förskola samt grundskola som erbjuder undervisning för elever i årskurs F-9.

Det här kan vi erbjuda:

  • Verksamhetsanpassad lokal i centrala Myrviken
  • Över 9 400 potentiella kunder
  • Starkt lokalt näringsliv och bra serviceutbud
  • Stadig befolkningstillväxt
  • Stort fritidsutbud med närheten till både
    fjäll, sjö och stad