Artikeln publicerades 13 februari 2024

Pressmeddelande: "Utsätt inte Storsjön för experiment"

De fyra kommunerna som omger Storsjön i Jämtland - Berg, Krokom, Åre och Östersund - planerar att bjuda in övriga kommuner och regioner i landet som har alunskiffer i sin berggrund till ett rådslag. Syftet är få till stånd en lagstiftning som tar hänsyn till miljöriskerna vid exploatering av bergarten.

“Konventionell gruvdrift i urberg är en viktig näring i Sverige som bidrar till välstånd och exportintäkter. Men någon hållbar gruvdrift i alunskiffer har oss veterligen aldrig bedrivits och vi har inte för avsikt att ställa Storsjön till förfogande för något experiment på området.” Det skriver företrädare för fyra Jämtlandskommuner i en debattartikel i SvD i dag. Länk till annan webbplats.

Kommunerna riktar kritik mot att svenska staten beviljar undersökningstillstånd där målet är gruvdrift i alunskiffer.

- Det handlar om en verksamhet där alla historiska erfarenheter avskräcker och där hållbara metoder aldrig har redovisats, säger Niklas Daoson (S), kommunstyrelsens ordförande i Östersunds kommun.

Alunskiffer utgör berggrund i områden längs hela fjällkedjan, i Skåne, Närke, Östergötland och Västergötland samt på Öland och Gotland. Motståndet mot prospektering i bergarten har varit kompakt på många platser i landet, sedan den senaste svenska alunskiffergruvan stängdes på 1960-talet.

- Det rimliga vore att tillstånd för undersökningar i alunskiffer villkoras av att sökanden kan redovisa en utvärderingsbar och hållbar utvinningsprocess redan på förhand. Vi vill inte ha fler decennier av umgänge med prospekteringsföretag vars blotta närvaro lägger en död hand över annan verksamhet, säger Daniel Danielsson (M), oppositionsråd i Bergs kommun.

“Inom kort kommer vi att bjuda in andra regioner och kommuner som också har alunskiffer i sin berggrund till ett rådslag om hur vi kan samverka för att en långsiktigt hållbar lagstiftning kring bergarten ska komma på plats”, skriver kommunföreträdarna. Ta del av deras debattartikel i SvD idag här: www.svd.se/a/dwyoPw/storsjon-ska-inte-utsattas-for-experiment-skriver-politiker