Artikeln publicerades 20 februari 2024

Kom och prata civil beredskap med oss!

I en alltmer osäker omvärld är det viktigt att alla tar ansvar för att stärka beredskapen och möta utmaningarna i kriser och krig. Därför bjuder vi in till en informationsträff där företag, föreningar och frivilligorganisationer är välkomna. Kom och prata civil beredskap med oss i Bergs kommun!

Näringslivet, föreningslivet och frivilligverksamheter spelar en självklar och central roll för att öka samhällets motståndskraft. Tillsammans kan vi skapa ett robust och förberett samhälle.

Bergs kommun anser det avgörande att företag och privatpersoner i Berg ges möjlighet att engageras i planeringen som stärker vår gemensamma civila beredskap. Vi bjuder därför in till en träff där vi, tillsammans med Länsstyrelsen Jämtland län, informerar om det svenska civila beredskapssystemet och diskuterar hur vi kan samverka tillsammans framöver.

När och var?

Plats:

Kumminåkern, Svenstaviks bibliotek.

Tid:

18 april, 18:00-20:00. Fika från 17:30.

Anmälan

OSA senast 14 april till sakerhet@berg.se.
Antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller!

Vänliga hälsningar,
Conny Bodén – ansvarig för Säkerhetsenheten, Bergs kommun