Artikeln publicerades 21 februari 2024

Förstudie om eventuellt inträde i JGY

Utbildningsnämndens ordförande Monica Hallquist (s)

Utbildningsnämndens ordförande Monica Hallquist (s) FOTO: Sandra Lee Pettersson

Bergs kommun och kommunalförbundet Jämtlands gymnasieförbund (JGY) har i samarbete genomfört en förstudie för att belysa konsekvenserna av ett eventuellt inträde i JGY.

Förstudien är nu klar och ska presenteras för kommunens politiska organisation.

– Det är en genomgripande och gedigen utredning. Nu är det tid för förankring, information och diskussion, säger utbildningsnämndens ordförande Monica Hallquist (s), och fortsätter:

– Eftersom frågan är komplicerad och stor för kommunen har vi i presidiet landat i att vi behöver avsätta tid så att alla partier har möjlighet att sätta sig in i vad ett medlemskap i förbundet skulle innebära.

Förstudien i sin helhet, inklusive utbildningsnämndens direktiv för förstudiens innehåll och inriktning, finns i bifogad rapport.

Förstudie gällande ett eventuellt medlemskap för Bergs kommun i kommunalförbundet Pdf, 924.4 kB.
Jämtlands gymnasieförbund Pdf, 924.4 kB.