Artikeln publicerades 1 mars 2024

Har ditt barn behov av skolskjuts? Nu öppnar ansökan för läsåret 2024/2025

Inför läsåret 2024/2025 måste alla som har behov av skjuts till och från grundskolorna i Berg ansöka via kommunens e-tjänst för skolskjuts. E-tjänsten nås via kommunens e-tjänst Ansökan om skolskjuts. Länk till annan webbplats.

Ansökan måste göras inför varje läsår och för läsåret 2024/2025 måste ansökan ha inkommit senast 2024-03-31 Ansökningar inkomna efter det datumet kan ha längre handläggning/planeringstid och skolskjuts kan därför inte garanteras vid skolstart.

Ansökan måste göras även om eleven är berättigad till skolskjuts enligt de avståndsregler som gäller för rätten till skolskjuts. Läs gärna mer i det gemensamma reglementet för Jämtlandskommunerna på kommunens hemsida. Pdf, 198.8 kB.

Varför behöver vi ansöka om skolskjuts?

Länstrafiken är den part som planerar all trafik för samtliga skolor i Jämtland och underlaget för skjutsbehoven ligger till grund för optimering av färdvägar och fordonsstorlek.

Skolskjutsar är generellt en betydande post för alla kommuner och alla elever som har rätt till skolskjuts nyttjar inte tjänsten, men har tidigare planerats i skoltrafik. Det kan innebära att det nyttjas fler och större fordon än nödvändigt.

De elever som av andra skäl än avståndsreglerna behöver ansöka om skolskjuts ansöker i e-tjänsten via en dispensansökan.

För elever som har växelvis boende med två adresser måste vårdnadshavarna ansöka om sådan skjuts i e-tjänsten. Växelvis boende bygger på ett varaktigt och regelbundet boende med ganska jämn fördelning hos båda vårdnadshavarna. Växelvis skjuts medges endast mellan vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser inom Bergs kommun. I de fall en av vårdnadshavarna bor i annan kommun än Berg medges inte skoltransporter annat än i linjetrafik. Eleverna får i sådana fall anpassa sig till de tider som eventuell linjetrafik går.

Bra att veta är att linjetrafik är förstahandsval för alla elever i åldern 6–19 år. För att eleverna i största möjliga mån ska kunna åka i linjetrafik har alla elever mellan 6-19 år som är folkbokförda i Berg, fått det så kallade Ungdomskortet. Det möjliggör att eleverna kan åka fritt i linjetrafiken under veckans alla dagar, såväl under skoltid som på fritiden.