Artikeln publicerades 22 mars 2024

Norra Berg engagerade!

Bild från mötet Norra Berg, där områdets möjligheter tull utveckling diskuterades av boense, Bergs kommun och Östersunds kommun.

Mötet om norra Bergs utveckling engagerade många!

Wow vilken uppslutning vid mötet Norra Berg! Och tack för det fantastiska engagemang som ni visade!

Vi sitter i detta nu och sorterar och kategoriserar allt material som genererades under mötet och alla kloka frågor som kom in.

Det är inte annat än att man blir stolt över Norra Berg när Niklas Daoson (kommunstyrelsens ordförande i Östersunds kommun) menar att skulle Östersunds kommun ha samma procentuella uppslutning på sina möten så skulle de få problem med att hitta lokaler som var stora nog.

De frågor som vi kom in under kvällen skulle kunna kategoriseras enligt öljande:

Infrastruktur och Samhällsservice
Arbetsmarknad och Etablering
Miljö och Hållbarhet
Planering och Utveckling
Skola och Vård
Ekonomi och Samarbete

Vi hade dessutom två fina rundabordsdiskussioner där vi tittade på möjligheter och utmaningar.

Detta underlag är också under behandling men kan kort sammanfattas med att deltagarna ser goda möjligheter till en befolkningsökning samt ser möjligheter till att det ökade underlaget kan leda till bland annat ökad samhällsservice.

Många kloka tankar kring utmaningar kom också in, där en stor del handlade om att ge människor rimliga möjligheter till att bygga, köpa och dessutom ha tillgång till väl fungerande pendlingsmöjligheter.

Vår avsikt är att göra en landningssida på vår hemsida där vi kan lägga in mer information och där vi även kan fylla på med det som kommer längre fram. Det kommer att ta lite längre tid och det är därför vi vill göra en snabb återkoppling nu.

Tack återigen för ert fantastiska engagemang!

Nästa Norra Berg tillsammans möte är planerat till den 21:a maj - vi återkommer med tid och plats.