Artikeln publicerades 22 mars 2024

Utökning av socialtjänstens öppna insatser i Bergs kommun

Vård- och socialnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att utöka antalet insatser och träffar som medborgarna kan få från socialtjänsten utan att det krävs biståndsbeslut.

I juli 2025 är en ny socialtjänstlag tänkt att träda i kraft. I stora drag handlar lagändringen om att socialtjänsten ska arbeta mera förebyggande, bli mer lättillgänglig och arbeta ännu mer kunskapsbaserat.

– Vi vill göra det möjligt för medborgare att ta del av fler insatser från socialtjänsten utan biståndsbeslut, säger nämndens ordförande Karin Sundin (s), och fortsätter:

– Förhoppningen är att fler medborgare kommer att ta kontakt med socialtjänsten och ta emot stöd om de inte behöver genomgå en utredning. Medborgarna kan då söka stöd direkt hos socialtjänstens öppenvård via Familjens hus.

Några av de insatser som i ett första steg är tänkt att omfattas av beslutet är återfallsprevention, samarbetssamtal, anhörigstöd, motiverande intervjuer (MI) samt råd och stöd.

– Detta förslag och beslut är kopplat till Bergs kommuns mål om att arbeta för god folkhälsa när det gäller fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, säger Karin Sundin.