Artikeln publicerades 12 april 2024

Hur trygg känner du dig i Svenstavik?

Vy över Svenstavik med byggnader, Hoverberget och Storsjön

Bergs kommun och polisen arbetar tillsammans för att öka tryggheten i kommunen och vi vill veta hur du upplever din närmiljö. Nu har turen kommit till Svenstavik!

Genom att svara på några frågor kan du påverka innehållet i vårt fortsatta arbete. En god medborgardialog är en viktig del i det gemensamma arbetet med att skapa en tryggare miljö för alla som bor i kommunen.

Vad tycker du om din närmiljö?

Vi vill nu därför fånga in dina synpunkter om hur du upplever närmiljön i Svenstavik. Vi kommer under våren även att genomföra en trygghetsvandring här, och inför den är dina synpunkter väldigt värdefulla.

Svara senast 17 april

Svara på enkäten senast 17 april. Tack för din medverkan!

1. Kön * (obligatorisk)
1. Kön



2. Hur gammal är du? * (obligatorisk)
2. Hur gammal är du?






3. Hur pass trygg/otrygg känner du dig i Svenstavik? * (obligatorisk)
3. Hur pass trygg/otrygg känner du dig i Svenstavik?






6. Känner du dig otrygg någon särskild tid på dygnet?
Du kan välja flera alternativ
6. Känner du dig otrygg någon särskild tid på dygnet?




8. Bor du i Bergs kommun? * (obligatorisk)
8. Bor du i Bergs kommun?