Artikeln publicerades 25 april 2024

Familjehemmens dag 27 april

Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla våra familjehem för deras ovärderliga insats!

Det finns många barn och unga som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma, som hittar en kärleksfull och stöttande plats att växa upp på genom ett familjehem. Familjehemmen ger en känsla av tillhörighet och genom att öppna sitt hem för de som behöver det mest, spelar familjehemmen en avgörande roll i att skapa en känsla av tillhörighet och trygghet.

Har du någonsin funderat på att göra en positiv förändring i våra barns och ungas liv? Att välja att bli familjehem är inte bara ett viktigt beslut, det är också en uppgift som kan vara otroligt givande och berikande.

Här berättar familjer själva om resan att bli ett familjehem:
Att vara familjehem är mer än ett uppdrag - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Här kan du lämna intresse om du vill bli familjehem i Bergs Kommun. I samband med att intresseanmälan lämnas kommer vi att ta kontakt med dig för att förklara vad uppdragen innebär:
Intresseanmälan kontaktfamilj, familjehem, jourhem eller kontaktperson - Bergs kommun Länk till annan webbplats.

Efter sommaren kommer Bergs Kommun att ha sin egen stora dag för familjehem, mer information kommer om det vid senare tillfälle.