Fastighetsavdelningen

Bergs kommun har en fastighetsavdelning som ansvarar och förvaltar både hyresfastigheter och lokaler. Våra hyresgäster är privatpersoner, företag och kommunala verksamheter.

Vi har en kundservice som kan svara på frågor kring att hyra hos oss. Det är till kundservice du vänder dig när du vill hyra eller sluta hyra en lägenhet eller lokal, eller om det är något annat du undrar över som berör våra fastigheter.

På fastighetsavdelningen arbetar också fastighetsskötare, driftstekniker och lokalvårdare. Utöver det har vi en liten organisation som ser till att det dagliga och det långsiktiga arbetet flyter på.

Bergs hyreshus AB är ett kommunalt aktiebolag. Styrelsen för bolaget fattar tillsammans med fastighetsnämnden beslut om vad vi ska göra, vilka projekt vi ska satsa på, när vi ska bygga nytt eller avveckla en fastighet. Alla beslut fattas i nära samarbete med kommunstyrelsen. I styrelsen för Bergs hyreshus AB sitter valda politiker. Under pågående mandatperiod är det samma politiker som sitter i fastighetsnämnden och i styrelsen för Bergs hyreshus AB.

Många av fastigheterna ägs av Bergs hyreshus AB, och fastigheterna sköts av fastighetsavdelningen.

Kundservice

Vår kundservice har öppet
måndag - fredag
kl 10. 00 - 11.30
kl 12.30 - 14.00

Dag före röd dag stänger vår kundtjänst kl 12.00