Fastighetsavdelningen

Vid årsskiftet 2019/2020 upphörde vårt kommunala bostadsbolag Bergs Hyreshus AB i bolagsform och blev istället en avdelning inom kommunorganisationen.

Beslutet om att införliva Bergs Hyreshus i den kommunala förvaltningen togs av Kommunfullmäktige i november 2018. Ökade samordningsvinster, ökad helhetssyn och bättre förutsättningar för utveckling och befolkningstillväxt i kommunen var motiveringen i den motion från Kent Rosenqvist (S) som låg till grund för beslutet om införlivning.

Under 2020 kvarstår bolaget som ägare av fastigheterna, men beståndet överförs successivt i kommunens ägo under 2021 och bolaget Bergs Hyreshus beräknas vara helt upplöst till årsskiftet 2021/2022.

Den nya fastighetavdelning som bildats inom kommunorganisationen inrymmer bostads- och lokaluthyrningen Bergfast och kommunens lokalvårdsenhet. Avdelningen lyder under kommunens fastighets- och IT-nämnd.

Lokalvård i Berg

Vi utför lokalvård av kommunala lokaler som skolor, förskolor, äldreboenden, kommunkontor med mera. Vårt mål är att hålla välstädade lokaler som skapar trivsel för alla. Har ni frågor som rör kommunens lokalvård är ni välkommen att kontakta oss.