Tillväxtavdelningen

Tillväxtavdelningens huvuduppgift är att skapa ökat ekonomiskt underlag för kommunen genom att arbeta för ökad befolkning, fler bostäder, fler jobb och ökad attraktion.

Ansvarsområdena inkluderar arbetsmarknadsfrågor, bibliotek, fritids- och föreningsfrågor, inflyttning, infrastruktur, integration, kultur, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling samt ungdomsfrågor.

Inom avdelningen finns även projektadministration och marknadskommunikation.

Avdelningen är uppdelade i tre huvudområden:

Näringsliv som omfattar näringlivsutveckling och landsbygdutveckling

Arbetsmarknad som omfattar arbetsmarknadsfrågor

Attraktion och livsmiljö som omfattar bibliotek, inflyttarservice, fritid, förening, kultur och ungdomsfrågor.