Tillväxtavdelningen

Tillväxtavdelningens huvuduppgift är att skapa ökat ekonomiskt underlag för kommunen genom att arbeta för ökad befolkning, fler bostäder, fler jobb och ökad attraktion.

Ansvarsområdena inkluderar arbetsmarknadsfrågor, bibliotek, fritid, friluftsliv, folkhälsa, föreningsliv, inflyttning, bostadsutveckling, infrastruktur, inflyttning, integration, kultur, kulturskola.

Även landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling, projektadministration, servicegruppens arbete samt ungdomsfrågor hanteras av oss på tillväxtavdelningen.

Avdelningen är uppdelad i flera områden

Näringsliv och infrastruktur

Näringsliv och infrastruktur omfattar näringlivsutveckling, landsbygdutveckling, bostadsutveckling och infrastrukturfrågor.

Attraktion och livsmiljö

Attraktion och livsmiljö omfattar omfattar bibliotek, inflyttarservice, fritid-friluftsliv, förening, folkhälsa, kultur, kulturskola, projektadministration och ungdomsfrågor.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten omfattar arbetsmarknadsfrågor, KAA (kommunens aktivitetsansvar för ungdomar), Sekond-hand butik, arbetsmarknadsprojekt, med mera.

Servicegruppen

Servicegruppen utför tjänster för våra egna verksamheter samt för våra kommunala bolag. Servicegruppen har även samverkan med daglig verksamhet.