Verkställighet Vård och omsorg

Avdelningen Verkställighet Vård och omsorg omfattar särskilt boende, korttidsboende, hemvård, hemsjukvård, kommunrehab, demensteam och dagverksamhet.