Besöksnäringsstrategi

Besöksnäringen spelar en stor roll i kommunens utveckling. Många av kommunens innevånare lever av turismen, direkt eller indirekt. Tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer har vi tagit fram en strategi för besöksnäringens utveckling i kommunen. I dagsläget är arbetet i slutfasen med att få handlingsplanen för besöksnäringsstrategin godkänd.

Strategin lyfter helhetsbilden av besöksnäringen i den geografiska kommunen och svarar på frågan hur näringslivet och kommunen bäst organiserar sig för att arbeta strategiskt och ansvarsfullt. En av huvudfrågorna är hur den övergripande utvecklingen av besöksnäringen i kommunen ska bedrivas utifrån de förutsättningar som finns i kommunen.

Arbetet med strategin började våren 2018 tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer inom turism och besöksnäring. Arbetet påbörjades för att öka kunskapen om besöksnäringen och dess påverkan och potential, samt höja blicken och förstå vikten av att arbeta strategiskt för en ansvarsfull utveckling. Roller, ansvar samt prioriterade framtida aktiviteter lyftes för att användas som underlag för insatser och beslut. Under arbetets gång har samebyar, kommunens samiska råd samt politiker varit delaktiga för att ge synpunkter och justeringar.

Vill du veta mer om arbetet?

Tillväxtavdelningen ansvarar för att ta fram handlingsplan samt se till att strategin implementeras och uppdateras vid behov. Hör gärna av dig till näringslivskontoret om du har frågor eller funderingar, kontaktuppgifter hittar du här nedanför.