Företagsklimat i Bergs kommun

Vi är stolta och tacksamma över det framgångsrika näringslivet i Bergs kommun, utan er företagare stannar kommunen.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen syftar till att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag.

När Svenskt Näringsliv nu släpper sin årliga ranking av företagsklimatet står det klart att Bergs kommun klättrat ytterligare fem placeringar, och därmed nått topp 100 i landet. Sett till länet har Berg än en gång det bästa företagsklimatet i Jämtland (år 2021).

– På tio år har vi klättrat från placering 266 till placering 97, det kan man inte annat än vara stolt över, säger kommunstyrelsens ordförande Therese Kärngard (S), och fortsätter:
– Vår samverkan med det lokala näringslivet och vårt arbete med långsiktigt hållbara lösningar är avgörande framgångsfaktorer för vårt goda resultat.

2011 låg Bergs kommun på placering 266 och en handlingsplan togs fram för att förbättra kommunens företagsklimat. Handlingsplanen förankrades i näringslivsrådet och beslutades av kommunstyrelsen. Sedan dess har kommunen klättrat 169 placeringar från 266 till 97 (år 2021).

I Bergs kommun används rankingen som en av flera mätmetoder för att kontinuerligt prioritera de områden som företagare i kommunen tycker är viktigast. Fler bostäder, bättre mobilnät och fler som får bredband är förbättringsområden som många lyft i årets undersökning och det är på gång.

Klicka här för att läsa mer om Bergs kommuns företagsklimat Länk till annan webbplats.