Alla tillstånd

 • Använda offentlig plats

  När du arrangerar ett evenemang, öppnar en uteservering eller lägger upp byggmaterial på en gata, en trottoar eller i en park, behöver du ansöka om tillstånd att använda offentlig plats. Tillståndet söker du hos Polisen – även om det är kommunal mark du vill använda.

 • Bygga nytt

  Vill du bygga nytt måste du normalt söka bygglov först. Bygglovet söker du hos miljö- och byggavdelningen.

 • Bygga till

  Vill du bygga till måste du normalt söka bygglov först. Bygglovet söker du hos miljö- och byggavdelningen.

 • Gräva, schakta eller borra

  För att gräva, schakta eller borra behöver du ett grävtillstånd från kommun, väghållare eller gemensamhetsanläggningar. Ska arbetet genomföras inom vägområde behöver du även en godkänt trafikanordningsplan, TA-plan.

 • Hantera brandfarlig vara

  Du behöver normalt sett ansöka om tillstånd för att få hantera brand­farliga varor i din verksamhet. Tillståndet söker du hos Rädd­nings­tjänsten Jämtland.

 • Hantera explosiv vara

  Nästan all hantering av explosiva varor som dynamit, tänd­hattar, krut, ammunition och fyrverkerier kräver tillstånd. Till­ståndet söker du hos Räddnings­tjänsten Jämtland.

 • Riva byggnad eller del av byggnad

  Vill du riva en byggnad eller del av byggnad måste du normalt söka rivningslov först. Även om rivningslov inte krävs kan du behöva göra en rivningsanmälan. Ansökan/anmälan gör du hos miljö- och byggavdelningen.

 • Servera alkohol

  För att få sälja och servera alkoholdrycker måste du söka serveringstillstånd. Serveringstillståndet söker du hos Berg och Härjedalens miljö- och byggavdelning.

 • Starta hygienisk verksamhet

  Innan du startar en yrkesmässig hygienisk verksamhet kan du behöva anmäla den till kommunen. Anmälan gör du till Miljö- och byggavdelningen.

 • Starta miljöfarlig verksamhet

  Innan du startar, ändrar eller tar över en miljöfarlig verksamhet kan du behöva anmäla den till kommunen. Anmälan gör du till Miljö- och byggavdelningen.

 • Starta verksamhet med bassängbad

  Innan du startar en verksamhet som innefattar bassängbad behöver du anmäla den till kommunen. Anmälan gör du till Miljö- och byggavdelningen.

 • Sälja, servera och tillverka livsmedel

  Innan du startar en livsmedelsanläggning måste du anmäla och registrera den. Anmälan om registrering gör du till Miljö- och byggavdelningen.

 • Sälja och servera folköl

  Vill du börja sälja eller servera folköl måste du anmäla det till kommunen. Anmälan gör du till Miljö- och byggavdelningen.

 • Sälja tobaksvaror

  För att få sälja tobaksvaror i butik måste du söka ett försäljningstillstånd för tobak. Försäljningstillståndet söker du hos tillståndsenheten på miljö- och byggavdelningen.

 • Tillstånd för allmän sammankomst

  Ska du samla människor, exempelvis till en demonstration eller en konsert, behöver du ansöka om tillstånd för allmän sammankomst. Tillståndet söker du hos Polisen.

 • Tillstånd för offentlig tillställning

  Ska du arrangera ett evenemang för allmänheten, exempelvis en dans eller After Ski, behöver du ansöka om tillstånd för offentlig tillställning. Tillståndet söker du hos Polisen.

 • Ändra användning av byggnad

  Vill du ändra användning av en byggnad eller del av byggnad måste du normalt söka bygglov först. Bygglovet söker du hos miljö- och byggavdelningen.

 • Ändra inuti och utanpå byggnad

  Vill du göra ändringar i eller utanpå en byggnad behöver du ofta söka bygglov eller göra anmälan först. Bygglovsansökan/anmälan gör du hos miljö- och byggavdelningen.