Ändra inuti och utanpå byggnad

Vill du göra ändringar i eller utanpå en byggnad behöver du ofta söka bygglov eller göra anmälan först. Bygglovsansökan/anmälan gör du hos miljö- och byggavdelningen.

Börja i god tid

Om din ansökan/anmälan är digital, korrekt ifylld och med rätt typ av information går ditt ärende ofta snabbare att handlägga. Det är därför bra med ordentligt förarbete innan du skickar in ansökan/anmälan.

Att tänka på:

  • Ligger fastigheten inom detaljplanerat området?
  • Krävs kontrollansvarig?
  • Bygger du nära vatten?
  • Behöver du beställa karta?

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende krävs ritningar som beskriver vad du ska göra. Ritningarna ska vara:

  • Fackmannamässigt utförda
  • I skala
  • Måttsatt

När du vill ändra inuti eller utanpå en byggnad är det viktigt att du lämnar in ritningar på hur det ser ut idag samt tydligt visar i ritningar vad som ska ändras.

Så mycket kostar det

Du betalar för själva handläggningen av ärendet. Avgiften beräknas med hjälp av fastställd taxa och avgiftens storlek beror bland annat på om detaljplanen följs samt hur stor yta ärendet avser. Det kan tillkomma vissa kostnader om du exempelvis vill ha ytterligare besök och/eller beslut.

Miljö- och byggnämndens taxa hittar du här.

Så lång tid tar det

Det är svårt att säga exakt hur lång tid det tar innan du får beslut eftersom det kan skilja mellan olika ärenden. Det kan även vara längre handläggningstid under perioder av året då det är ett högre antal inkommande ärenden. Vi arbetar för att du ska få beslut så snabbt som möjligt och tänk på att god förberedelse ofta ger snabbare handläggning.

För bygglov gäller:

Inom tio veckor från dess att ditt ärende är komplett ska du få beslut. I särskilda fall kan handläggningen förlängas med tio veckor. Handläggningstiden räknas från den dag ansökan kommit in, om ansökan behöver kompletteras räknas handläggningstiden från den dagen komplettering inkommit.

För anmälan gäller:

Inom fyra veckor från dess att ditt ärende är komplett ska du få beslut. I särskilda fall kan handläggningen förlängas med fyra veckor. Handläggningstiden räknas från den dag anmälan kommit in, om anmälan behöver kompletteras räknas handläggningstiden från den dagen komplettering inkommit.

Skicka in din ansökan

Du ansöker om bygglov via vår e-tjänst. I e-tjänsten får du hjälp att avgöra vilka uppgifter och handlingar du behöver lämna in för just den specifika åtgärd du vill göra.

E-tjänst: Ansöka om bygglov, förhandsbesked och/eller anmäla en åtgärd

Detta händer sen

När du skickat in din ansökan kommer du att tilldelas en handläggare. Om ärendet behöver kompletteras eller om andra funderingar/synpunkter dyker upp kommer handläggaren att kontakta dig.

Viktig information

Börja inte innan du fått ett beslut med startbesked från miljö- och bygg.

Ta inte i bruk innan du fått ett beslut med slutbesked från miljö- och bygg.

Ett beviljat bygglov gäller i fem år från att lovet har vunnit laga kraft. Du måste påbörja åtgärden inom två år och slutfört den inom fem år.