Gräva, schakta eller borra

För att gräva, schakta eller borra behöver du ett grävtillstånd från kommun, väghållare eller gemensamhetsanläggningar. Ska arbetet genomföras inom vägområde behöver du även en godkänt trafikanordningsplan, TA-plan.

På kommunal mark

För att gräva, schakta eller borra på kommunal mark utanför vägområde behöver du ett grävtillstånd från kommunen. Tillstånd kan behövas när du ska:

  • gräva för att göra ett ledningsarbete
  • sätta upp en byggställning
  • lägga upp byggmaterial
  • arrangera ett evenemang.

Kontakta Bergs kommuns tekniska enhet för ytterligare information, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Inom vägområde för enskilda vägar

I Bergs kommun förvaltas alla icke allmänna vägar och allmän platsmark av vägföreningar och gemensamhetsanläggningar. Detta kallas enskilt huvudmannaskap. För att gräva, schakta eller borra inom vägområde för enskilda vägar och på allmän platsmark, eller för att arbeta med ledningar under gator, cykelbanor eller i parker behöver du ett grävtillstånd från berörd vägförening eller företrädare för gemensamhetsanläggningarna.

Om du behöver hjälp med kontaktuppgifter till berörd vägförening eller företrädare för gemensamhetsanläggning är du välkommen att kontakta teknisk enhet Berg kommun, se kontaktuppgifter nedan.

TA-plan

Grävningsarbeten kan störa gående eller rullande trafik. För att få grävtillstånd inom ett vägområde behöver du en, av väghållaren, godkänd trafikanordningsplan, en TA-plan. En TA-plan berättar hur du tänker spärra av och hänvisa gående och rullande trafik förbi den plats som du kommer att använda. En TA-plan ska också säkerställa trygghet och säkerhet för dem som arbetar på den tillfälliga arbetsplatsen i trafiken. Tänk efter i god tid vem som är bäst lämpad att upprätta din TA-plan.

Läs mer om TA-plan och vilka krav som ställs: Gatuarbete i tärort Pdf, 3.8 MB.

Tänk på att det är ditt ansvar att informera berörda boende och verksamheter i området, till exempel butiker och skolor, samt den yrkestrafik som påverkas, till exempel räddningstjänsten, polisen och bussbolag med linjetrafik i området.

Vattenskyddsområde

Vissa områden i Bergs kommun räknas som vattenskyddsområden. Vissa saker måste du söka tillstånd för hos miljö- och byggavdelningen för att göra inom vattenskyddsområden och vissa saker är helt förbjudna. Läs mer om detta och var det finns vattenskyddsområden i Bergs kommun.

Du kan ansöka om åtgärd/verksamhet inom vattenskyddsområde på blanketten Ansökan om åtgärd verksamhet inom vattenskyddsområde. Länk till annan webbplats.

Offentlig plats

Om du behöver använda offentlig plats behöver du ansöka om tillstånd hos Polisen – även om det är kommunal mark du vill använda. Mer information om detta hittar du här: Använda offentlig plats - Bergs kommun

Kontakta teknisk enhet

Behöver du mer information eller hjälp med kontaktuppgifter till berörd vägförening eller företrädare för gemensamhetsanläggning är du välkommen att kontakta Bergs kommuns tekniska enhet på telefonnummer 0687- 161 00 eller använd kontaktformuläret nedan.

Dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Dina kontaktuppgifter