Sälja, servera och tillverka livsmedel

Innan du startar en livsmedelsanläggning måste du anmäla och registrera den. Anmälan om registrering gör du till Miljö- och byggavdelningen.

Innan du anmäler

All livsmedelsverksamhet ska registreras innan den får starta. Din registrering vara inlämnad till kommunen senast två veckor innan du påbörjar din verksamhet.

Det är du som företagare som ansvarar för att din verksamhet uppfyller alla krav. Lokalen du ska använda behöver vara anpassad till den verksamhet du ska bedriva.

Information om att bedriva livsmedelsverksamhet finns på www.livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats. Du kan även anlita en konsult för hjälp med lokalens utformning.

För mer information om reglerna kring hantering av livsmedel, se Livsmedelslag (2006:804) Länk till annan webbplats..

Avgift för livsmedelsverksamheter

Du betalar en administrativ avgift för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. När verksamheten är i gång tillkommer en årlig avgift för livsmedelskontroller. Kostnaden baseras på verksamhetens storlek och vilken typ av hantering du utför.

Aktuella taxor hittar du här.

Så lång tid tar det

När din anmälan om registrering är inlämnad börjar vi handlägga ditt ärende. Hand­lägg­nings­tiden för registrering av livsmedelsverksamhet är max 2 veckor.

Skicka in din ansökan

Du registrerar din livsmedelsanläggning via vår e-tjänst.

Läs mer om att registrera livsmedelsanläggning

E-tjänst: Registrering/ändring av livsmedelsanläggning

Detta händer sen

Två veckor efter att du gjort din anmälan om registrering får du starta din verksamhet om vi inte meddelat någonting annat innan dess. När beslutet är klart skickas det till dig, i första hand via e-post. Efter att du har startat din verksamhet kommer någon av våra livsmedelsinspektörer att göra en kontroll hos er för att bedöma om verksamheten uppfyller gällande regler.

Egenkontroll

  • Du som har livsmedelsverksamhet ska bedriva egenkontroll. Det innebär att du själv ska kontrollera att det finns rutiner för hur du ska arbeta med hygien, städning, temperaturkontroller och annat som krävs för att du ska kunna producera säkra livsmedel.

Tillsyn

När du har registrerat din livsmedelsanläggning kommer kommunen att utföra regelbundna kontroller av din verksamhet.

Du kan behöva andra tillstånd

Tänk på att det kan krävas bygglov eller bygganmälan vid en renovering eller ombyggnad. Läs mer om bygglovsprocessen.