Servera alkohol

För att få sälja och servera alkoholdrycker måste du söka serveringstillstånd. Serveringstillståndet söker du hos Berg och Härjedalens miljö- och byggavdelning.

Innan du söker tillstånd

Serveringstillstånd krävs för både restauranger och för tillfälliga arrangemang.

I Berg och Härjedalens kommun kan du söka tillstånd för:

  • Inomhusservering som pågår mellan 11.00 och 02.00.
  • Uteservering som pågår mellan 11.00 och 23.00.

Det är enbart bolag och föreningar som kan ansöka om serveringstillstånd. Du kan inte få serveringstillstånd som privatperson.

Om du önskar servera alkohol högst 12 gånger under ett kalenderår ska du söka ett tillfälligt tillstånd. Då krävs att du serverar tillredd mat under hela serveringstiden.

Om du vill ha en mer kontinuerlig verksamhet ska du söka ett stadigvarande tillstånd. Det ställs då förhållandevis höga krav på menyn och kökets kapacitet.

För mer information om bestämmelser kring servering av alkoholdrycker, se alkohollag (2010:1622) Länk till annan webbplats. och riktlinjer för serveringstillstånd i Berg och Härjedalens kommun. Pdf, 164.6 kB.

Så mycket kostar det

När du ansöker om serveringstillstånd betalar du en prövningsavgift. Denna avgift tas ut oavsett om tillståndet beviljas eller inte. För stadigvarande serveringstillstånd tillkommer även en årlig tillsynsavgift. Hur hög avgiften är regleras i den taxa som kommunfullmäktige beslutar om varje år.

Aktuella taxor hittar du via denna länk.

Så lång tid tar det

När din ansökan kommit in till oss kontrollerar vi att alla handlingar som behövs är med. Om inte så kontaktar vi dig. När ansökan är komplett skickar vi remisser till Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Kronofogden och Skatteverket som får yttra sig om din ansökan.

  • Handläggningstiden för ett stadigvarande tillstånd ska i normalfallet inte behöva överstiga 6 veckor.
  • Handläggningstiden för ett tillfälligt tillstånd till allmänheten ska i normalfallet inte behöva överstiga 4 veckor.
  • Handläggningstiden för ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap ska i normalfallet inte behöva överstiga 10 dagar.

Brandskydd

För stadigvarande serveringstillstånd måste lokalerna uppfylla brandskyddskraven. Information om vilka krav som ställs och vilka handlingar som ska bifogas ansökan hittar du hos Räddningstjänsten Jämtland. Länk till annan webbplats.

Skicka in din ansökan

Du ansöker om serveringstillstånd via våra e-tjänster via nedanstående länkar.

E-tjänsterna kräver att du har bank-id. Om du vill ansöka på blankett, kontakta en alkoholhandläggare.

E-tjänst: Ansök om stadigvarande serveringstillstånd
E-tjänst: Ansök om tillfälligt serveringstillstånd

Detta händer sen

Du får en bekräftelse på att vi har mottagit i din ansökan. Antingen är ärendet komplett och handläggning kan påbörjas eller så blir du uppmanad att inkomma med kompletteringar. När beslutet är klart skickas det till dig, i första hand via e-post.

Kommunen kommer att utreda den personliga och ekonomiska lämpligheten hos dig som sökande. För detta hämtas information från andra myndigheter, exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Kunskapsprov

Du kan behöva andra tillstånd

Ett krav för servering av alkoholdrycker till allmänheten är att lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning och att lagad mat eller på annat sätt tillredd mat ska serveras. Om inte din lokal är registrerad som livsmedelsanläggning måste du skicka in en anmälan om detta. Information och blanketter finns på www.berg.se och www.herjedalen.se Länk till annan webbplats.

Bygglov krävs för vissa åtgärder, till exempel om du ska bygga bytt, bygga till, göra ändringar, uppföra skyltar eller liknande. Läs mer om bygglovsprocessen här (Berg och Härjedalen).

Vid vissa evenemang krävs tillstånd för offentlig tillställning. Läs mer om detta hos polisen. Länk till annan webbplats.

Tillsyn

När du fått ditt serveringstillstånd kommer kommunen årligen att utföra tillsyn hos dig. Tillsynen utförs av kommunens alkoholhandläggare.

Förändringar i verksamheten

Om din servering upphör eller om verksamheten byter ägare eller inriktning måste du anmäla det till tillståndsenheten på Miljö- och byggavdelningen.

E-tjänst: Anmälan upphörande av servering
E-tjänst: Anmäla ändringar i ägarförhållanden avseende serveringstillstånd alkohol
E-tjänst: Anmäla serveringsansvariga
E-tjänst: Anmäla ändringar i verksamheten avseende serveringstillstånd alkohol