Starta verksamhet med bassängbad

Innan du startar en verksamhet som innefattar bassängbad behöver du anmäla den till kommunen. Anmälan gör du till Miljö- och byggavdelningen.

Innan du skickar in din anmälan

Anmälan ska alltid göras för bassängbad som vänder sig till allmänheten eller som används av många personer. Senast 6 veckor innan du vill börja ska din anmälan vara inlämnad till kommunen.

Exempel på bassängbad som berörs är:

  • Simbassänger
  • Bubbelpool eller liknande på spa-anläggningar
  • Karbad
  • Vattenrutschbanor
  • Pooler
  • Flyttankar

Så mycket kostar det

Du betalar för själva handläggningen av ärendet och timavgiften är 1050 kronor. Hur många timmar som du kommer betala för beror på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Detta gäller också om anmälan avser ändring av befintlig verksamhet.

Driver du en stadigvarande verksamhet tar kommunen också ut en årlig tillsynsavgift.

Så lång tid tar det

När din anmälan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende.

Du får påbörja din verksamhet 6 veckor efter att du har lämnat in en fullständig och rätt ifylld anmälan, om inte annat meddelats.

När beslutet är klart skickas det till dig, i första hand via e-post.

Skicka in din ansökan

Du anmäler ditt bassängbad via vår e-tjänst.

E-tjänst: Anmäla ny/ändring av hälsoskyddsverksamhet

Detta händer sen

När din anmälan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. 6 veckor efter att du lämnat in din anmälan får du starta din verksamhet om vi inte meddelat någonting annat innan dess.

Verksamheten ska bedrivas säkert

Du som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet, oavsett om verksamheten är anmälningspliktig eller inte, ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter som till exempel smitta.Är du osäker på hur lokalen ska vara utformad så bör du ta hjälp av en konsult.Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att din verksamhet uppfyller alla krav. Din lokal behöver vara anpassad till den verk­samhet du ska bedriva.

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens webb:

Egenkontroll

Du som har en yrkesmässig hygienisk verksamhet ska bedriva egenkontroll. Det innebär att du måste ha rutiner för hur du ska arbeta med vattenkvalitet, hygien, städning, avfall och annat som krävs för att din verksamhet ska kunna bedrivas säkert. Detta ska dokumenteras i ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet behöver inte skickas in till kommunen tillsammans med anmälan för yrkesmässig verksamhet. Det ska dock finnas lätt till hands i samband med tillsyn.

Tillsyn

När du har anmält din verksamhet kommer kommunen att utföra regelbunden tillsyn hos dig. Tillsynen utförs av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Du kan behöva andra tillstånd

Bygglov krävs för vissa åtgärder, till exempel om du ska bygga nytt, bygga till, göra ändringar, uppföra skyltar eller liknande.

Läs mer om bygglovsprocessen här (Berg och Härjedalen)