Alkohol och serveringstillstånd

Information om att söka tillfälligt eller stadigvarande serveringstillstånd för alkohol, och om kommunens tillsyn över servering och försäljning av alkohol hittar du i vår tillståndsguide.

Tillståndsguide

Alkoholhandläggarna på Berg och Härjedalens gemensamma miljö- och byggavdelning handlägger ansökningar om stadigvarande eller tillfälliga serveringstillstånd, och har tillsyn över de restauranger som fått serveringstillstånd samt tillsyn över servering och försäljning av folköl.

Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol. Alkohollagen är en social skyddslag. I konflikten mellan näringsfrihet och skyddet för människors hälsa har skyddsaspekten företräde.

Du som har tillstånd att servera eller sälja alkohol får till viss del ansvaret att själv utforma din verksamhet utifrån alkohollagen och i tillståndet givna ramar. Kommunens uppgift är att ge vägledning och att kontrollera att reglerna följs.

E-tjänster

 

E-utbildning

Alkohollagsutbildning serveringspersonal Länk till annan webbplats.