Hygienisk verksamhet, hygienlokal

Om du ska starta eller ändra en verksamhet där du erbjuder fotvård, akupunkter, piercing, tatuering, eller ett solarium eller bassängbad så måste du anmäla det till kommunen.

Anmälningspliktiga verksamheter är:

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta - fotvård, akupunktur, piercing och tatuering.
  • Bassängbad som upplåts till allmänheten inomhus eller utomhus, som bubbelpool eller bassängbad.
  • Solarier.

Även verksamheter där det bedrivs undervisning i lokal, så som skolor, förskolor, öppna förskolor och fritidshem omfattas av krav på anmälan och tillsyn.

Läs mer om att starta eller ändra förskola, skola eller fritidshem

Om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig kan du kontakta miljö- och byggavdelningen. Om du startar en verksamhet utan att ha anmält detta är miljö- och byggnämnden skyldiga enligt miljöbalken att ta ut en miljösanktionsavgift.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Verksamheter där det utförs behandlingar som inte tränger igenom huden är inte anmälningspliktiga. Exempel på sådana verksamheter är massörer, frisörer och liknande. Miljö- och byggnämnden har dock tillsyn på sådana verksamheter och kan komma att ställa krav på verksamheten och hur lokalerna är utformade i samband med inspektion.

Anmäl start eller förändring av verksamhet med hygienisk behandling eller bassängbad

Om du vill starta en ny eller ändra en sådan verksamhet måste du anmäla detta till miljö- och byggavdelningen minst sex veckor innan verksamheten startar eller ändringen ska träda i kraft. Om du förändrar din verksamhet genom att till exempel bygga ut eller att antalet rum förändras vilket kan påverka ventilation ska du också anmäla det till oss.

Kontakta miljö- och byggavdelningen för att göra en anmälan.

Kontaktuppgifter till miljö- och byggavdelningen

Avgifter för anmälan och tillsyn

Miljö- och byggnämnden tar ut en handläggningsavgift vid anmälan. Avgiften tas ut per timme nedlagd tid. Hur stor avgiften blir för just ditt ärende beror på hur omfattande handläggning som krävs. Minsta debitering är två timmar.

Se aktuella taxor och avgifter för miljöbalkens område