Kontroll av livsmedel

 • Dricksvatten

  Rent vatten är för många av oss så naturligt och självklart att vi sällan tänker på att det är förutsättningen för allt liv och även människans viktigaste livsmedel.

 • Kontroll av livsmedelsanläggningar

  Tillsynen av livsmedelsverksamhet är till för att säkerställa att livsmedelsföretagare når målen i livsmedelslagstiftningen. Syftet med kontrollen är att konsumenterna ska ha tillgång till säkra och redliga livsmedel, som är rätt märkta.

 • Matförgiftning och smittskydd

  Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du alltid anmäla det till oss så snabbt som möjligt. Anmäl alltid i den kommun där du ätit eller köpt det misstänkta livsmedlet.

 • Registrera livsmedelsanläggning

  Den som ska bedriva någon form av livsmedelsverksamhet måste anmäla detta till miljö- och byggnämnden för registrering. För vissa typer av verksamheter krävs också godkännande från Livsmedelsverket för att få starta.

 • Riskklass och avgift för livsmedelskontroll

  Kommunens livsmedelskontroller ska finansieras helt och hållet av livsmedelsverksamheterna själva. De avgifter som varje livsmedelsföretagare betala för livsmedelskontrollen grundar sig på hur stor risk verksamheten innebär för konsumenten.

 • Tillfällig livsmedelsverksamhet

  Om du ska sälja eller producera livsmedel tillfälligt krävs i vissa fall registrering hos miljö- och byggnämnden.