Omklassning av livsmedel

På ett bord står en pokebowl med ett glas vatten

Alla livsmedelsverksamheter kommer att klassas om till nya riskklasser under hösten 2023. Därför behöver du lämna uppgifter om din verksamhet, gärna innan 31 oktober 2023.

Lämna uppgifter för omklassning av livsmedelsverksamhet

Du lämnar uppgifter om din verksamhet via vår e-tjänst, gärna innan 31 oktober 2023. När du har lämnat dina uppgifter kommer miljö- och byggavdelningen att skicka dig ett beslut om ny riskklass. Den nya riskklassen gäller från 1 januari 2024.

E-tjänst: Lämna uppgifter om livsmedelsverksamhet i Bergs och Härjedalens kommuner Länk till annan webbplats.

För dig som inte har möjlighet att använda e-tjänst finns andra alternativ, kontakta miljö- och byggavdelningen för ytterligare information.

Ny modell för riskklassning införs

Livsmedelsverket inför en ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter i Sverige under 2024. Syftet är att få en mer likriktad, riskbaserad och verkningsfull kontroll i hela landet. Under hösten 2023 omklassar därför miljö- och byggavdelningen de livsmedelsverksamheter som redan finns i Härjedalens och Bergs kommuner. Den nya riskklassningen visar hur många kontrollbesök vi ska utföra i din verksamhet under kommande femårsperiod.

Om riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Vi skickar faktura efter att vi har genomfört kontrollbesök

När vi har gjort ett kontrollbesök kommer vi att skicka faktura för kontrollen till dig. Detta gäller besök som görs efter 1 januari 2024.

Om efterhandsdebitering i förordning 2021:176 på regeringens hemsida Länk till annan webbplats.

Frågor och funderingar?

Kontakta oss på miljö- och byggavdelningen, se uppgifter nedan.