Skyltning

Om du vill sätta upp eller byta en eller flera skyltar behöver du normalt först söka bygglov. Det gäller alla skyltar, oavsett om de är monterad på något eller är fristående.