Starta och driva förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Vill du starta förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet i egen regi ska du ansöka om godkännande och rätt till bidrag. Kommunen prövar din ansökan och den godkänns om du bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Därmed har verksamheten också rätt till bidrag av utbildningsnämnden. Godkännande för grundskola och gymnasieskola söker du hos Skolinspektionen.

Vem kan driva fristående verksamhet

Fristående verksamhet kan bedrivas i flera olika företagsformer. Beroende på vilken form du väljer att organisera din verksamhet på finns olika regler för skatt med mera. Tänk också på att du behöver F-skattsedel.

Regler och skatter på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Ansökan om godkännande

Kontakta utbildningsavdelningen innan du fyller i ansökan om godkännande för fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Ansökan om godkännande gör du till utbildningsnämnden i Bergs kommun. Du får inte starta fristående verksamhet förrän du har fått ett beslut om godkännande.

För att din ansökan ska bli godkänd måste verksamheten följa Bergs kommuns riktlinjer. Använd gärna riktlinjerna som stöd i ansökningsprocessen.

Bergs kommuns riktlinjer för att starta och bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Pdf, 360.8 kB.

Om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet godkänns din ansökan. Kommunen ger också bidrag till godkänd verksamhet.

Anmälan om hälsoskyddstillsyn

Förskolors och skolors inomhusmiljö är viktig för att barnen ska må bra. Du som tänkt starta eller driva skolverksamhet i någon form ska alltid anmäla detta till kommunen. Du måste också anmäla om du ska göra vissa förändringar i befintlig skolverksamhet.

Berg och Härjedalens gemensamma miljö- och byggavdelning har tillsyn över förskolor och skolor där vi bland annat kontrollerar hur ventilation, städning och hygienrutiner fungerar för att skapa en hälsosam miljö för barnen.

Kommunens tillsynsarbete

Eftersom barn är en känslig grupp så har kommunens hälsoskyddsinspektörer regelbunden tillsyn på förskolor och skolor. Det finns många områden som påverkar barnens inomhusmiljö. Man brukar därför fokusera på en eller ett par områden vid varje tillsyn för att kontinuerligt förbättra och kvalitetssäkra inomhusmiljön. Här är några exempel på vad man brukar titta på:

  • Egenkontroll
  • Städning
  • Ventilation
  • Underhåll
  • Hygienrutiner
  • Kemikalier i leksaker och andra material som barnen kommer i kontakt med

Egenkontroll - för en bättre miljö

Egenkontrollen är verksamhetens egna rutiner för att säkerställa en bra inomhusmiljö. Krav på egenkontroll för verksamheter med påverkan på människors hälsa och miljön regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Med en bra och fungerande egenkontroll kan man upptäcka brister i verksamheten och lokalerna innan de orsakar stora skador eller hälsoproblem. Med en bra egenkontroll kan skolledaren även visa, för såväl tillsynsmyndigheten som föräldrar, barn och personal, att verksamheten är miljö- och hälsomässigt kvalitetssäkrad.

Verksamhetskontroll och egenkontroll enligt miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen