Ventilationskontroll

Som fastighetsägare är du skyldig att genomföra regelbundna kontroller av ventilation i din fastighet, så kallad obligatorisk ventilationskontroll, OVK.