Upphandling och inköp

Kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund samverkar via ett gemensamt upphandlingskontor i en gemensam upphandlingsnämnd.

Bergs kommuns ordinarie ledamot i nämnden är Lena Olsson (C).

Kommungemensamma upphandlingar

Upphandlingskontoret, som finns i Östersund, upphandlar ramavtal för varor och tjänster som de samverkande kommunerna har behov av. Upphandlingskontoret gör även upphandlingar på uppdrag. Det kan vara varor och tjänster som är specifika för någon förvaltning inom någon av kommunerna.

Annonsering av nya upphandlingar

Upphandlingskontoret annonserar nya upphandlingar via Visma TendSign. Länk till annan webbplats.