Finns det böcker och annan litteratur på andra språk?

Biblioteket har litteratur på många språk och kan också låna från mångspråkiga lånecentralen när det behövs.

Bibliotek i Bergs kommun