Finns litteratur på andra språk?

Biblioteket har litteratur på många språk och kan också låna från mångspråkiga lånecentralen om det behövs.