Avgifter inom vård och omsorg

Du kan få stöd och hjälp efter beslut från biståndshandläggare. Kostnaden för stödet eller hjälpen beror på flera olika faktorer.

Avgiftens storlek för stöd och hjälp i hemmet

Avgiftens storlek beror på dina inkomster, boendekostnad och vilken hjälp du får. Med inkomst menas olika former av lön och pension, bostadstillägg, ränteinkomster och utdelning från värdepapper.

Principen är att den som har en låg inkomst betalar en lägre avgift och den som har en större inkomst betalar mera. Ingen ska betala mer än det avgiftstak (så kallad maxtaxa) som kommunen bestämt.

Omvårdnadsavgifter i särskilt boende regleras i maxtaxan och fastställs årligen i relation till prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr.

Du betalar per timme för din hjälp i hemmet

Från och med 1 januari 2024 gäller timavgift, och antalet timmar beslutas av biståndshandläggare.

Förbrukningsartiklar betalas för sig för den som bor på SÄBO

Från och med 1 januari 2024 kommer den som bor på SÄBO att få betala för förbrukningsartiklar. Avgiften för 2024 är 200 kr/månad. I avgiften ingår:

  • Toalett och hushållspapper
  • Tvätt- och sköljmedel
  • Rengöringsmedel
  • Soppåsar
  • Glödlampor, till armaturer som ingår i lägenheten
  • Tvättlappar
  • Tvål- eller tvättkräm
  • Schampo, balsam
  • Tandkräm, ej receptbelagd
  • Frågor

Har du frågor om din avgift, kontakta ekonomihandläggaren.