Taxor inom vård och omsorg

Kommunen tar ut avgift för det stöd och hjälp som du får från kommunen.

Avgiftens storlek beror på dina inkomster, boendekostnad och vilken hjälp du får. Med inkomst menas olika former av lön och pension, bostadstillägg, ränteinkomster och utdelning från värdepapper.

Principen är att den som har en låg inkomst betalar en lägre avgift och den som har en större inkomst betalar mera. Ingen ska betala mer än det avgiftstak (så kallad maxtaxa) som kommunen bestämt.

Omvårdnadsavgifter i särskilt boende regleras i maxtaxan och fastställs årligen i relation till prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr.

Taxor och avgifter för 2023

Taxor och avgifter för 2023

Typ av taxa

Belopp

Nivå 1 0-10 tim/mån

466 kr/mån

Nivå 2 10-24 tim/mån

1400 kr/mån

Nivå 3 24 tim och mer

2359 kr/mån

Korttidsvård. Maximal kostnad per månad motsvarande
maxtaxa nivå 3, och kostabonnemang 1

195 kr/dygn

Kostabonnemang 1 SÄBO alla måltider inklusive mellanmål

3726 kr/mån

Matdistributionsavgift hel

415 kr/mån

Matdistributionsavgift halv

208 kr/mån

Trygghetslarm

349 kr/mån

30 dagar måltid, lunch eller middag, ordinärt boende

1522 kr

15 dagar måltid, lunch eller middag, ordinärt boende

761 kr

30 dagar måltid, lunch och middag, ordinärt boende

3044 kr

15 dagar måltid, lunch och middag, ordinärt boende

1522 kr

Frukost

33 kr

Middag

55 kr

Lunch

55 kr

Kaffe med bröd

27 kr

Enstaka måltider

48 kr

Taxa för medboende enligt parbogarantin

Gäller för medboende som ej beviljats hjälp enl. 4 kap 1 SoL.
Avgiften motsvarar omvårdnadsavgift nivå 1, men omfattas inte av maxtaxan.
Avgiften innefattar hjälp med tvätt, städ och larm.

Taxa för medboende enligt parbogaranti

Typ av taxa

Belopp

Taxa för medboende

382 kr/mån