Korttidsboende

Du kan ansöka om korttidsboende om ditt behov av omvårdnad av olika orsaker inte kan tillgodoses i hemmet.

Orsaken kan vara att du vårdas av en anhörig eller närstående som behöver avlastning, eller att du efter en sjukhusvistelse behöver träning eller fortsatt omvårdnad. Det kan även vara att du väntar på att få en plats på särskilt boende och inte kan vänta i ditt hem, eller att ditt hälsotillstånd försämrats men att du inte har behov av sjukusvård eller akutvård. Det kan även vara aktuellt med korttidsboende när någon är i behov av vård i livets slutskede. Läs mer om hur du ansöker om stöd och omsorg.

Bergsgårdens korttidsboende

Bergsgården är ett korttidsboende som ligger i centrala Svenstavik. Här finns 14 korttidsplatser uppdelat på två avdelningar - Grön och Orange.

Lägenheterna

Varje lägenhet är handikappsanpassad och är utrustad med trygghetslarm. Lägenheterna är färdigmöblerade och utrustade med pentry, spis, kyl/frys, TV, tvättmaskin och torktumlare. Det finns gemensam matsal på varje avdelning och ett kök som avdelningarna delar på. Det finns uteplatser att tillgå och även en balkong med kvällssol och utsikt mot Svenstaån.

Teamarbete

På Bergsgården bedriver vi Teamarbete — ett nära samarbete mellan omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, lokalvårdare och enhetschef.

Aktiviteter

Det finns träningsrum och aktivitetsrum med sällskapsspel, träningskök och olika träningsredskap. Det erbjuds regelbundet bingo, gymnastik och musik.

Måltider

Frukost 8:30
Lunch 12:30
Middag 16:30
Kvällsmål 19:30
Det serveras även mellanmål under dagen.

Våra mål

Bergsgårdens arbete präglas av ett salutogent och rehabliterande synsätt, vilket innebär att meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet ska vara det centrala i den enskildes vardag. Den enskilde ska känna trygghet och ha en meningsfull tillvaro när denne vistas på Bergsgården. Insatsen ska värna om den enskildes självbestämmande, integritet och trygghet. Vikten läggs särskilt på gott bemötande och ett respektfullt förhållningssätt. Bergsgårdens värdegrund utgår från människors lika värde och genomsyras av helhetssyn, respekt och engagemang.

Kontaktperson

Alla som vistas på Bergsgården har en kontaktperson knuten till sig. Kontaktpersonen ska fungera som en länk mellan den enskilde, dess närstående och övrig personal. Den enskilde och närstående ska kunna vända sig till sin kontaktperson för frågor och synpunkter. Vi har även en vice kontaktperson som är den ordinarie behjälplig när denne är ledig eller pga andra orsaker inte är på arbetet. Kontaktpersonen ansvarar även för att genomförandeplan, arbetsplan och levnadsberättelsen blir upprättad och att det ändras vid behov. Personalen arbetar aktivt med kontaktmannaskap.

Hur går ansökan till?

För att få plats/insats på Bergsgården tas kontakt med biståndshandläggaren som beslutar om vilken insats det behövs i den enskildes situation. Efter beslut om korttidsplats erbjuds individinpassad vård och omsorg på Bergsgården, där den enskilde får vistas tillfälligt eller regelbundet för tex: rehablitering efter sjukhusvistelse, växelvård/avlastning, avvaktan på en plats i särskilt boende samt akut när svikt uppstått. Korttidsplatsen ska underlätta det egna boendet och ge avlastning till närstående.

Besöksadress

Vallmovägen 6
845 31 Svenstavik