Nyckelfria lås inom hemtjänsten

För att öka tryggheten, säkerheten och kvalitetssäkra besöken samt minska miljöpåverkan för dig som har hemtjänst eller trygghetslarm installerar Bergs kommun nyckelfria låssystem.

Vad är ett nyckelfritt låssystem?

Det är ett batteridrivet låsvred som monteras på insidan av din dörr och som öppnas med hemtjänstens mobiltelefoner.

Varför ska jag ha ett nyckelfritt låssystem?

Det underlättar hemtjänstpersonalens arbete eftersom de då inte behöver hålla ordning på ett stort antal nycklar. I stället kan de öppna med hjälp av en kod i sin mobiltelefon. Låset registrerar också vilken personal som varit där. Införandet av nyckelfritt låssystem innebär en minskad miljöpåverkan också ger en större trygghet och säkerhet för dig och personalen.

Vad händer med mitt vanliga lås?

Det digitala låsvredet påverkar inte ditt vanliga lås och du använder din hemnyckel som vanligt.

Hur monteras låsvredet?

Monteringen görs av kommunen och ger inga skador på dörren. Monteringen är enkel. När dina insatser från hemtjänsten eller trygghetslarmet upphör tas låsvredet bort och dörren återställs till ursprungligt skick.

Påverkar låset min försäkring?

Installationen av låsvredet påverkar inte din hemförsäkring och din dörr är lika säker som förut.

Vad kostar det?

Kommunen står för kostnaden av låsvred och montering. Du behöver inte betala någonting.

Vad händer om personalen tappar sin mobiltelefon?

Då spärras mobilen omgående och blir obrukbar.

Kan vem som helst använda låset för att komma in hos mig?

Nej, endast den personal som är behörig har tillgång till ditt lås.

Vad händer om det är strömavbrott eller inte finns täckning för mobiltelefonen?

Låset har en egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr utrustad med nyckelfritt låssystem krävs varken nätspänning eller mobiltäckning.

Kommer jag att få tillbaka mina nycklar från hemtjänsten när jag fått det elektroniska låssystemet?

Hemtjänsten kommer att ha kvar en nyckel för säkerhets skull. Den förvarar vi inlåst i ett skåp i hemtjänstlokalen.

Vad händer om jag flyttar eller säger upp min hemtjänst?

Då återställer kommunen ditt lås till samma skick det var innan vredet byttes.

Hur ofta måste batterierna bytas och vem gör det?

Låset drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. Systemet varnar cirka 2 månader innan det är dags att byta batteriet. Du behöver inte själv hålla koll på det, hemtjänsten gör det. Batteribytet är enkelt och görs av personal från kommunen.