Adoption

Kriterier för adoption är att den som vill adoptera måste ha fyllt 25 år. Gifta par, registrerade partners eller ensamstående kan adoptera. Den ene maken/registrerade partnern kan adoptera den andres makens/partnerns barn. För att få adoptera krävs tillstånd från domstol.

En ansökan om adoption ställs till Tingsrätten och socialtjänsten gör en utredning innan domstolen fattar beslut. En adoption innebär att den som adopteras (adoptivbarnet) får rättslig ställning till den eller dem som adopterar.

Socialtjänstens uppdrag handlar om att ge information om gällande regler, göra hemutredningar och lämna förslag till beslut. Uppdraget handlar vidare om att stötta blivande föräldrar till utbildning, följa ärendet i adoptionsprocessen samt ansvara för uppföljningsrapporter.

Adoptioner kan vara internationella eller inhemska. Vanligast är internationella adoptioner.

Om du funderar på att adoptera eller har frågor om detta är ni välkomna att höra av er till kommunen för mer information.