Barn som upplevt våld

Barn som har varit vittne till våld kan få stöd av kommunen genom krissamtal i form av så kallade Trappan-samtal.

Trappan är en samtalsmetod som innebär individuella samtal för dig mellan 4 och 20 år som bevittnat någon form av våld i din familj.

Vem kan få krissamtal i form av Trappan?

Trappan finns till för barn och unga som upplevt att någon i familjen har blivit slagen och hotad, som vet att någon har blivit slagen, fast man själv inte varit där, eller som har hört eller sett bråk i sin närhet.

Hur går det till?

När du kommer till oss får du träffa en vuxen och prata om dina upplevelser av våld och bråk. Du väljer själv vad du vill berätta. De som jobbar här berättar inte för andra vad du har pratat om. Under de första träffarna lär vi känna varandra. Sedan fortsätter vi att prata om hur det blir för dig när det är bråk. Det otäcka känns ofta mindre otäckt när man får prata med någon vuxen om det.

Samtalen kan exempelvis handla om att:

  • Få prata om det som har hänt
  • Få hjälp att förstå att våldet inte är ens eget fel
  • Få hjälp att uttrycka sina känslor och tankar kring våldet
  • Få kunskap om vanliga reaktioner i samband med våld
  • Få veta vart man vänder sig om man hamnar i en svår situation igen

Du kan kontakta socialtjänsten i Berg via kommunväxeln 0687-161 00 om du vill veta mer om Trappan.