Mini-Maria -  stöd kring alkohol, droger eller spel om pengar

Logotyp Mini-Maria

Mini-Maria är en mottagning för ungdomar upp till 21 år som har frågor eller önskar stöd kring alkohol, droger eller spel om pengar.

Mini-Maria är en mottagning för ungdomar upp till 21 år som har frågor eller önskar stöd kring alkohol, droger eller spel om pengar. Även vårdnadshavare, annan anhörig eller kompis kan kontakta oss om de känner oro för någon. Person som söker stöd behöver inte ha en insats via socialtjänsten för att få stöd hos Mini-Maria.

Länsövergripande verksamhet som samfinansieras

Mini-Maria är en länsövergripande verksamhet som samfinansieras av kommun och region. Vi som arbetar på mottagningen är socionom, behandlare, sjuksköterska. Vi har även psykolog och läkare kopplat till teamet.

Mini-Maria erbjuder

  • Kartläggning av den sökandes situation och behov för att kunna säkerställa rätt stöd.
  • Individuella stöd och behandlingssamtal med den sökande.
  • Individuella stödsamtal med förälder eller annan anhörig.
  • Nätverksarbete utifrån behov och önskemål.
  • Konsultation till samverkanspartners som kommer i kontakt med målgruppen och problematiken.
  • Information om Mini-Maria.

Exempel på behandlingsmetoder

  • UngDok – kartläggning, hälsosamtal med mera.
  • MI – motiverande samtal.
  • ÅP – återfallsprevention.
  • HAP/CPU – haschavvänjningsprogrammet/Cannabis för ungdomar.

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter och mer information på Mini-Marias hemsida:

Mini-Maria Jämtland HärjedalenLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.