Misstanke om barn som far illa

Misstänker du att ett barn far illa? Kontakta socialtjänsten för att diskutera din oro.

Kom ihåg att inte uppge barnets namn om du enbart vill ha rådgivning. Det kan handla om att barnet uppvisar oro, ledsamhet, ofta har svåra mardrömmar, ångest eller på något sätt uttrycker otrygghet. Det kan handla om att du hör skrik, gråt eller dunsar från lägenheten intill. Det kan handla om ensamma barn som rör sig själva i kvarteret där du bor under tider då barn borde vara hemma. Du behöver inte veta hur det är utan endast uppleva oro.

En orosanmälan kan du göra muntligt eller helst skriftligt till socialtjänstens mottagning. Kontakta Bergs kommuns växel och be om att bli kopplad till mottagningen. Mottagningen har telefontid måndag-fredag klockan 08.00-12.00.

Du kan även använda våra e-tjänster för att göra en orosanmälan.

E-tjänst: Orosanmälan barn/ungdom - för dig som privatperson eller tjänsteperson utanför kommunen

Anonym anmälan

Som privatperson har du rätt att göra en anonym anmälan. Det gör du genom att kontakta mottagningen under telefontiden, måndag-fredag klockan 08.00-12.00 telefon 0687-161 00. Observera att du måste ringa från dolt nummer: knappa in #31# 068716100 för att lämna en anonym anmälan. Tänk på att inte uppge ditt namn eller några kontaktuppgifter. Du kan inte lämna en anonym anmälan via mejl eller våra e-tjänster. .

Skyldighet att anmäla

Personer som arbetar i verksamheter som rör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänst, har anmälningsskyldighet enligt lag.

Som kommunanställd med anmälningsskyldighet kan du göra en orosanmälan i vår e-tjänst för intern orosanmälan.

E-tjänst: Intern orosanmälan barn/ungdom - för dig som kommunanställd

Är du inte anställd av Bergs kommun men är yrkesverksam med anmälningsskyldighet ska du istället använda vår e-tjänst Orosanmälan barn/ungdom, se länk ovan.

Vuxna och barn som har problem inom familjen kan även vända sig till mottagning för att få information om vilken hjälp som finns.

Vid akut oro eller hotfull situation:
ring 112, begär Polisen!

Som vuxen kan du också ringa till BRIS på 077-150 50 50 eller till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 om du känner oro för vuxen eller barn.

Socialjour efter kontorstid

Socialjouren är anträffbar kvällar och helger när övriga delar av socialtjänsten inte är tillgängliga. Socialjouren hanterar akuta sociala problem som inte kan vänta tills nästkommande vardag då ordinarie verksamheter inom socialtjänsten finns på plats. Socialjouren prioriterar barnärenden samt personer som är utsatta för våld i nära relation.

Du når socialjouren genom att ringa 112, där du meddelar ditt ärende och telefonnummer så ringer en socialsekreterare upp dig.