Stöd till barn och ungdomar

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. För många är det viktigt att få prata enskilt med en vuxen.

Om du känner något barn som sett eller upplevt våld eller om du själv är barn till föräldrar som har skilt sig eller har problem såsom missbruk? Ni kan ringa Individ- och familjeomsorgen för att få veta mer och få hjälp.

Ta kontakt med Familjens hus

Om du undrar över vad kommunen kan hjälpa dig med är du alltid välkommen att kontakta Familjens hus.

Anmäla eller ansöka om hjälp

Föräldrar eller barn kan själva ansöka om hjälp hos individ- och familjeomsorgen. I dessa fall görs alltid en utredning om behovet av lämpliga insatser.

När en anmälan gäller ett barn eller en ungdom gör kommunen en förhandsbedömning som grund för att ta beslut om huruvida vi ska öppna en utredning eller inte. Vid eventuell utredning sker som ovan, en bedömning av lämpliga insatser.

Vill du veta mer?

Ring någon av kontaktpersonerna för barn & familj. Vid brådskande ärenden, efter kontorstid hänvisas till SOS-alarm, ring då 112 och begär socialjouren i Bergs kommun.

Dessa är några av de insatser som kan beviljas efter utredning

 • Råd och stöd
 • RePulse
 • Kontaktperson
 • Kontaktfamilj
 • Familjebehandling
 • Familjehem (detta efter beslut av verksamhetsnämnden)
 • Behandlingshem (detta efter beslut av verksamhetsnämnden)

Dessa insatser kan du ta del av utan att utredas genom att direkt kontakta Familjens hus

 • Trappan (för barn som bevittnat våld)
 • Fjärilen (för barn i familjer med kemiskt beroende)
 • Bubblan (för barn med separerade föräldrar)
 • RePulse (styr dina impulser)
 • Avlastningssamtal
 • Råd och stöd, upp till fem träffar
 • Samarbetssamtal
 • Föräldrautbildning

Du som barn/ungdom kan själv vända dig till en socialsekreterare om du funderar över något eller har behov av stöd på något sätt. Du kan ringa, maila eller skicka brev.