Social kontaktperson

En kontaktperson är en vuxen person som ägnar några timmar per vecka av sin fritid till att umgås med en ung eller vuxen person som har behov av att vidga sitt sociala nätverk. Det kan röra sig om att vara ett stöd i skolarbetet, att hitta en bra fritidssysselsättning eller något annat som den unge/vuxna personen behöver stöd i.

För att bli kontaktperson krävs ingen särskild utbildning eller erfarenhet. Det är dock viktigt att du har ett intresse av andra människor, är lyhörd och har tid för ett uppdrag i din vardag.

Kontaktpersonens uppdrag kan se mycket olika ut, beroende på den den enskildes behov. Stödet kan vara av praktisk art, men oftast handlar det om ett personligt stöd. Ofta träffas man några gånger per månad och gör saker tillsammans.

Om du misstänker att den person som du är kontaktperson till far illa, bör du göra en s.k. orosanmälan till socialtjänsten. Hur en orosanmälan går till kan du läsa om på socialtjänstens information.

Innan du kan bli kontaktperson görs en utredning av dig av socialtjänsten i uppdragskommunen. Den består av intervju, referenstagning och registeruppgifter, bl.a. polis­ och socialregistret.

Ekonomisk ersättning

Vid ett uppdrag utgår ersättning. Ersättningens storlek beror på uppdragets svårigheter och hur ofta man träffas. Den är uppdelad i två delar, en omkostnadsdel som är skattefri och en arvodesdel som beskattas. Man får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor. Arvodet är lön för det uppdrag du utför och är skattepliktigt.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger varje år ut rekommendationer kring ersättningar för familjehemsvården. Många kommuner och företag använder sig av dessa som riktlinjer när de bestämmer sina ersättningsnivåer. Du hittar årets ersättningsrekommendationer via denna länken Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara kontaktperson?

Anmäl ditt intresse via e-tjänsten nedan.

E-tjänst: Intresseanmälan kontaktfamilj, familjehem, jourhem eller kontaktperson