Socialtjänstens mottagning

Till socialtjänstens mottagning kan du vända dig om du är i behov av stöd för dig själv men även om du är orolig för någon annan.

Vi kan erbjuda rådgivning vid behov och ta emot ansökningar om stöd och hjälp. Du kan även lämna in orosanmälningar gällande barn, unga och vuxna.

Kontakta socialtjänsten

Du kontaktar socialtjänstens mottagning via telefonnummer 0687-163 50

Telefontid: måndag - fredag kl 8 - 12

Orosanmälan om barn som far illa kan lämnas via Orosanmälan barn och ungdom Länk till annan webbplats. eller faxas till oss, faxnummer är 0687-162 25.

Berätta inte ditt namn om du vill lämna en anonym anmälan. Du måste även ringa från dolt nummer (slå #31# och sedan telefonnumret) för att lämna en anonym anmälan. Du kan inte lämna en anonym anmälan via mejl.

Vid akuta ärenden efter kontorstid ska du kontakta socialjouren. Socialjouren når du via SOS Alarm (112) vardagar kl 16.30 - 08.00 samt under helger (begär socialjouren Bergs kommun)

Du kan få hjälp med

Frågor som rör barn och unga

Vi ger rådgivning och stöd till föräldrar, barn och ungdomar. Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa kan själva vända sig direkt till socialtjänstens mottagning för att få stöd eller skydd.

Kontakta oss om du:

  • behöver stöd som förälder.
  • är orolig för ett barn eller en ungdom i din närhet. Som privatperson behöver du inte berätta vem du är.
  • är barn eller ungdom som behöver stöd eller skydd, eller har upplevt våld.

Frågor som rör vuxna

Du som vuxen kan få rådgivning och stöd i frågor som rör funktionsnedsättning, ekonomi eller missbruksproblem. Kontakta oss om du:

  • har en funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara vardagen.
  • inte klarar av att försörja dig och vill ansöka om ekonomiskt bistånd.
  • är orolig för att du dricker för mycket alkohol eller använder andra droger.
  • vill anmäla oro kring en anhörig som har problem med alkohol eller droger.
  • utsätts för våld eller utsätter andra för våld i en nära relation.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar på mottagningen är socionomer och har tystnadsplikt. Vi erbjuder rådgivning och stöd både per telefon och vid personliga besök. I mån av tid tar vi emot spontanbesök.

Kontakta mottagningen

Via telefon

0687-163 50 (växel) - välj sedan med knappnummer. Välj 1 för mottagning, barn unga och familjerätt, välj 2 för vuxna och ekonomiskt bistånd, välj 3 för biståndshandläggare, välj 4 för öppenvård Familjens hus.

Telefontid: måndag - fredag kl 8 - 12

Fax

0687-162 25

Besöksadress

Vallmovägen 6b i Svenstavik. Vi tar emot oanmälda besök i mån av tid.