Din beredskap

 • Trygghetsskapande och brottsförebyggande

  Läs mer om grannsamverkan, hjärtstartare, hot och våld, medborgarlöften, statistik över anmälda brott och hur du kan skydda dig mot brott

 • Krisberedskap

  Information om hemberedskap, krisstöd, VMA och kommunens lokala servicepunkter och trygghetspunkter.

 • Totalförsvar

  Läs mer om kommunens skyddsrum och vad totalförsvarsplikt och krigsplacering innebär.

 • Brandsäkerhet

  Information om hur du hanterar brandfarlig vara, brandsäkerhet i hemmet och utomhus, fyrverkerier, Räddningstjänsten i Jämtland samt sotning och brandskyddskontroll.

 • Lilla krisinfo

  Lilla Krisinfo är en sida för barn och unga med information från krisinformation.se och MSB.

 • Informationssäkerhet

  Läs mer om informationspåverkan och hur du går tillväga för att anmäla begrägeri eller IT-brott.

 • Viktiga telefonnummer

  Vid akut fara för liv, egendom eller miljö, ring 112. Andra viktiga telefonnummer hittar du på den här sidan.

 • Försäkringar

  Läs mer om kommunens försäkringar.