Brandsäkerhet

 • Brandfarlig vara

  Hantering av brandfarliga är förenat med särskilda risker. Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiva varor.

 • Brandsäkerhet hemma

  Från första lilla flamma till att huset brinner för fullt går ofta väldigt fort. Det är därför viktigt att utrusta ditt hem, agera förebyggande samt veta hur att agera vid händelse av brand.

 • Elda rätt

  Vad behöver du tänka på när du eldar? Och vad gör du om du upplever störningar som har med eldning att göra? Här kan du läsa om eldning inomhus och uthus samt vad du kan behöva tänka på.

 • Fyrverkerier

  Varje år skadas hundratals personer av fyrverkeripjäser i Sverige. För att minska risken och öka säkerheten är det därför viktigt att fyrverkerierna används på rätt sätt.

 • Räddningstjänsten i Jämtland

  Räddningstjänsten Jämtland är ett samarbete mellan kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund.

 • Sotning och brandskyddskontroll

  Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras av behöriga sotare för att få användas och för att minimera risken för soteld.